Logga för utskrift

Medborgar- och brukarundersökningar

Vi mäter regelbundet hur nöjda invånarna är med den service och de tjänster som vi erbjuder i Karlskrona kommun genom medborgarundersökningen och olika brukarundersökningar.

Medborgarundersökning

Karlskrona kommun deltar i Statistiska centralbyråns, SCB:s medborgarundersökning vartannat år och har deltagit 2016, 2014, 2012, 2010, 2008 och 2006.

Mer information om medborgarundersökningen 2016

Tidigare gjorda medborgarundersökningar, SKL:s webbplats

 

Brukarundersökningar

Vi mäter regelbundet hur nöjda invånarna är med den service och de tjänster som vi erbjuder i Karlskrona kommun genom bland annat brukarundersökningar.
Du hittar gjorda brukarundersökningar till höger.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-01-18
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/Kvalitet-och-resultat/Brukarundersokningar/