Logga för utskrift

Kvalitet och resultat

Vilken kvalitet kan du som medborgare förvänta dig av kommunens service? Vad tycker du som kund/medborgare om oss? Hur står sig Karlskrona kommun jämfört med andra kommuner?

Männsikor i Hoglands Park, foto Matz Arnström

Kvalitet i Karlskrona kommun definieras av vår förmåga att samtidigt tillgodose
behov och infria realistiska förväntningar hos medborgare, medarbetare
och uppdragsgivare.

På de här sidorna kan du ta del av vårt kvalitetsarbete genom:
Kvalitetsdeklarationer
Miljöcertifieringar
Medborgar- och brukarundersökningar
Jämförelser med andra kommuner
Årsredovisningar

Kvaliteten i verksamheten utvecklas genom:

 • att systematiskt fånga upp synpunkter från medborgarna/brukarna
  (klagomåls- och synpunktshantering)
 • att utarbeta kvalitetsdeklarationer som beskriver servicen och kvaliteten
  i de tjänster som medborgaren/brukaren kan förvänta sig av
  verksamheten
 • att jämföra sig med andra
 • att systematiskt och återkommande mäta den upplevda kvaliteten i
  servicen (brukarundersökningar m.m.)

Revisionsrapporter

På uppdrag av kommunfullmäktige granskar de förtroendevalda revisorerna i kommunrevisionen kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet. Granskningarna innehåller analyser, men också  förslag till åtgärder och förbättringar i kommunens  processer och rutiner, samt observerade risker för
kommunens verksamhet.
Här hittar du revisionsrapporterna

 • Kontakt

  • Frågor kring kvalitet och undersökningar

   

  Kunskapsförvaltningen
  Anja Eklund, 0455-30 36 17
  Tobias Ekblad, 0455-30 42 56

  Funktionsstödsförvaltningen
  Tomas Gotthardsson, 0455-30 44 39

  Kultur- och fritidsförvaltningen
  Ann-Katrin Olsson, 0455-30 34 49

  Kommunledningsförvaltningen
  Olle Karlsson, 0455-30 30 70

  Kulturförvaltningen
  Annika Eklund, 0455-30 34 38

  Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
  Tina Tidhammar, 0455-30 31 74

  Drift- och serviceförvaltningen
  Kent Lindström, 0455-30 30 43
  Karl-Johan Svärd, 0455-30 31 87

  Socialförvaltningen
  Jesper Björnson, 0455-30 42 71

  Äldreförvaltningen
  Eva Herbertsson, 0455-30 44 12

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-08-24
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/Kvalitet-och-resultat/