Logga för utskrift

Vänorter

För att öka och stärka samarbetet mellan olika länder har Karlskrona ingått vänortssamarbete med:

  • Klaipeda i Litauen (1989)
  • Gdynia i Polen (1990)
  • Baltijsk i ryska Kaliningradregionen (1995)
  • Rostock i Tyskland (2000)
  • Aizpute i Lettland (2009) Tidigare avtal Liepaja Distrikt i Lettland (2005)

Karlskrona har även nordiska vänortssamarbete med:

  • Lovisa i Finland
  • Hilleröd i Danmark
  • Horten i Norge 
  • Olafsfjördur på Island

 

Tanken med vänortssamarbeten föddes i och med andra världskriget och blev en slags fredsrörelse för att överbrygga motsättningar och öka förståelsen mellan människor. Uppkomsten av vänorter sker ofta på grund av en gemensam nämnare som befolkningsstorlek, geografiska förutsättningar, liknande historia eller näringar. Vanligast är vänortsutbyte mellan skolor, föreningar och kommunala förvaltningar för att utbyta idéer och erfarenheter kring gemensamma problem.

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2009-11-10
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/Internationellt-samarbete/Vanorter/