Logga för utskrift

Internationellt arbete

Karlskrona kommuns internationella arbete handlar i stor utsträckning om att utveckla kommunen, att upprätthålla våra internationella kontakter och att sätta Karlskrona på kartan. Arbetet består bland annat av medverkan i olika EU-projekt, internationella nätverk och utbyten med våra vänorter.

Skyltar som visar avståndet till olika europeiska städer

Projekt med delfinansiering från EU

Karlskrona kommun är med i ett flertal projekt med delfinansiering från EU. Projekten syftar till att förverkliga kommunens verksamhetsplaner och skapa kontakter för kunskaps- och erfarenhetsutbyte i gemensamma frågor och utmaningar.

Här kan du läsa mer om de projekt som har delfinansiering från EU

Karlskronas vänorter och internationella nätverk

Karlskrona kommun har flera vänorter som man samverkar med. Kommunen har kommunala partnerskap i Kina och Sydafrika med stöd från ICLD (Internationellt Centrum för Lokal Demokrati). Utbyten med våra vänorter och inom de kommunala partnerskapen sker bland annat inom utbildning, näringslivs- och infrastrukturfrågor samt kultur- och idrottsfrågor.

Kommunen är medlem i ett antal internationella nätverk för att skapa möjlighet till erfarenhetsutbyten inom gemensamma problem- och intresseområde samt för att identifiera partners till gemensamma projekt med delfinansiering av EU.

Förstudie – Innovationer och entreprenörskap kring Örlogsstaden Karlskrona”

Som en del av en internationell ansökan till Södra Östersjöprogrammet sökte Karlskrona kommun medel för projektet ”Förstudie – Innovationer och entreprenörskap kring Örlogsstaden Karlskrona”.

Läs slutrapporten, pdf 920 kB

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-10-13
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/Internationellt-samarbete/