Logga för utskrift

Miljö

Miljöcertifiering

Karlskrona kommuns tekniska förvaltning är sedan juni 2005 miljöcertifierad enligt ISO 14001. Detta innebär att tekniska förvaltningen åtar sig att verka för ständiga förbättringar inom alla delar av sitt verksamhetsområde där den yttre miljön berörs.

Tekniska förvaltningen jobbar med infrastruktur, teknisk försörjning och teknisk service inom fastighet, vatten och avlopp, renhållning, gata, park, markförvaltning och hamnar.

Tyngdpunkten på förbättringsarbetet ligger främst inom miljöaspekterna

  • energi
  • kemikalier
  • avfall
  • transporter
  • användning av mark och vattenområden
  • utsläpp till recipient
  • slam och materialförbrukning.

För att kunna påvisa att tekniska förvaltningen följer de krav som certifieringen ställer revideras verksamheten årligen av revisorer från ett oberoende kontrollorgan liksom av interna revisorer.

 

Miljöutbildning för skolan

Genom att stödja Natur- och miljöpärmen medverkar Karlskrona kommun till skolbarnens miljöutbildning.

Natur- och MiljöpärmenNatur & Miljöpärmen är ett läromedel i miljö för grundskolans årskurs 4-6. På ett roligt och pedagogiskt sätt får eleverna lära sig om hur vi alla kan leva på ett sätt som bättre tar hänsyn till vår natur och miljö.

Natur & Miljöpärmen är ursprungligen författad av Stina Johansson, en av Sveriges främsta inom området miljöundervisning för barn. Nu omarbetas böckerna av ny författare och illustratör; Nadja C Martinsson och Lisa Larsson.

Materialet delas ut kostnadsfritt till skolorna, tack vare ett samarbete med lokala företag, kommun och Natur & Miljöpärmens förlag. Karlskrona kommun medverkar i detta arbete sedan 10 år tillbaka.
Mer information om Natur- och Miljöpärmen


Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-04-10
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/Hallbar-utveckling/Miljo1/