Logga för utskrift

Hållbar utveckling

Karlskronas arbete med hållbar utveckling koordineras av kommunledningsförvaltningens Miljöstrategiska enhet.

Ekokommun

Karlskrona kommun är en av 84 medlemmar i föreningen Sveriges Ekokommuner, och svarar också för föreningens kansli.

Att vara ekokommun innebär att kommunen vill främja utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Ett samhälle som bygger på en ekologisk grundsyn där livsmiljön ger människor möjlighet att uppnå en god livskvalitet och en god hälsa.

Som ekokommun ställer sig Karlskrona bakom tänkesättet att åtta grundläggande hållbarhetsprinciper behöver uppfyllas för att samhället ska bli hållbart:

I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematisk...

  • … koncentrationsökning av ämnen från berggrunden
  • … koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion
  • … undanträngning med fysiska metoder

Och i det samhället hindras inte människor för strukturella hinder avseende …

  • … personlig hälsa
  • … inflytande
  • … kompetens
  • … opartiskhet
  • … mening

Karlskrona kommun strävar efter att de beslut som tas i kommunen tar hänsyn till dessa principer så att vi hela tiden kommer närmare det hållbara samhället.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-02-10
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/Hallbar-utveckling/