Logga för utskrift

Folkhälsopris

Vi ska ha en god folkhälsa i Karlskrona kommun. Kommunen kan skapa vissa förutsättningar men det finns många fler aktörer och individer som bidrar till en god folkhälsa. För att stimulera och uppmuntra goda och framgångsrika insatser som kan inspirera andra, har Karlskrona kommun instiftat ett Folkhälsopris.

På förslag från Folkhälsorådet i Karlskrona instiftades ett årligt Folkhälsopris med start 2017. Priset ska gå till en person, grupp av personer, förening eller en organisation som gör särskilt uppmärksammade insatser inom folkhälsoarbete eller på ett aktivt sätt arbetar för folkhälsan i Karlskrona kommun.

Karlskrona kommun utser pristagare och priset är på 20 000 kr. Prisutdelning sker i samband med kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i november.

Vem som helst, privatperson, förening, företag eller annan organisation, i Karlskrona kommun kan lämna in förslag på pristagare. Möjligheten att nominera till 2018 års Folkhälsopris öppnar i mars 2018.

 

Pristagare

2017 års Folkhälsopris gick till Ramdala skola och förskola. 

Motivering: Genom att utbilda pedagoger
inom motorisk och mental träning har Ramdala förskola och skola hittat nya vägar för att stimulera barnens inlärningsförmåga. Personalens engagemang och utvecklande arbete med hälsa och rörelse har lett till att barnen bland annat har morgongymnastik innan skolstart. Folkhälsorådets förhoppning är att ert arbetssätt kommer att inspirera andra skolor till ökad hälsa och rörelse för alla barn i Karlskrona kommun.

 

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-12-19
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/Folkhalsa/Folkhalsopris/