Logga för utskrift

Flyktingmottagandet

Så här arbetar Karlskrona kommun med flyktingmottagandet

Ensamkommande barn

Kommunen har även ett särskilt ansvar för ensamkommande barn. Ensamkommande barn placeras inte på ankomstboende utan de bor i särskilda hem för vård eller boende, så kallade HVB-hem. Alla barn som kommer hit utan vårdnadshavare ska få sina grundläggande behov tillgodosedda och ges en god start i det svenska samhället.

Så kan du hjälpa till

Många har hört av sig och undrat vad de kan göra för att hjälpa asylsökande och nyanlända som finns i Karlskrona. Här är några sätt att hjälpa till:

Bli familjehem

Barn och ungdomar som flytt hit utan sina föräldrar behöver komma till ett tryggt hem. Som familjehem är du en viktig del av barnets liv, antingen för en kortare eller en längre period. Det spelar ingen roll om du är gift eller ensamstående, med eller utan barn eller om du bor i hus eller lägenhet. Det viktigaste är att du har vilja och tid att engagera dig för barnet.

Läs mer om familjehem

Bli god man

Barn som kommit ensamma till Sverige får en så kallad god man som ska hjälpa barnet i vårdnadshavarens ställe. Det betyder att den gode mannen ska bestämma i alla de frågor som rör barnet, till exempel ekonomiska och rättsliga frågor.

Läs mer om uppdraget som god man

Ideella föreningar

Flera ideella föreningar och organisationer arbetar med att hjälpa asylsökande och nyanlända. Här nedan är några ideella föreningar som hjälper till, både vid asylboendet i Fur och med andra verksamheter inne i Karlskrona. 

Älmtamåla skolrotes intresseförening 

Röda Korset i Sillhövda 

Röda Korset i Karlskrona 

Svenska Kyrkan i Kungsmarken 

Skänka gåvor till föreningar

Det hålls insamlingar på flera håll, till exempel tar Röda Korset i Sillhövda inför vintern gärna emot kläder och skor till asylboendet i Fur. Men även garner, skolväskor, cyklar, leksaker och barnvagnar.

Mötesplats Kupan i Karlskrona har också öppet för inlämning av saker tisdag till fredag klockan 8.30–17.00.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-11-28
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/Flyktingmottagandet/