Logga för utskrift

Budget

Här hittar du Karlskrona kommuns budget 2018. Det är kommunens strategisk plan med ekonomiska förutsättningar för åren 2018 – 2020.
Budgeten för 2018 antogs av kommunfullmäktige den 20 juni 2017.

Budget 2018

Läs på webben

Budget för 2018 och planer för 2018-2020

Ladda ner

Budget för 2018 och planer för 2018-2020, pdf 9 MB

Så här användes dina skattepengar

Under 2015 betalade varje invånare i Karlskrona kommun i genomsnitt 43 700 kronor i skatt till kommunen. Kommunen får även ett statsbidrag, så totalt kunde 50 560 kronor per person fördelas till olika verksamheter. Närmare 80 procent av skatteintäkterna och statsbidraget gick till vård, skola och omsorg.

Läs om hur dina skattepengar fördelades 2015

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-10-04
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/Ekonomi/Budget/