Logga för utskrift

Årsredovisning

Karlskrona kommuns årsredovisningar.

Årsredovisning 2016

Framsida årsredovisning 2016, kvinna på cykel med barn i stålmannendräkt i barnstolBokslutet för 2016 slutar med ett stort överskott på 111,5 miljoner kronor och det är naturligtvis mycket glädjande. Det är flera olika faktorer som samverkar, men framförallt är det ett bra arbete i alla kommunens verksamheter som lägger grunden för det goda resultatet. Det är helt enkelt så att ordning och reda i ekonomin ger trygghet inför viktiga framtidsbeslut.

För Karlskrona har 2016 varit ett bra år på många sätt – med framgångar och utmaningar. Vi ser hur framtidstron i Karlskrona växer och många pusselbitar faller på plats. Kommunen växer stadigt och vid årsskiftet var vi 66 262 invånare.

Årsredovisning 2016, pdf 11 Mb

Årsredovisning 2015

2015 var ökningarnas år inom en rad olika områden. Bland annat ökade befolkningen i Karlskrona med 1 032 personer, den största ökningen någonsin. Det betyder att det nu bor 65 380 invånare i Karlskrona.

Överskottet gentemot budgeten ökade. Behovet av nya bostäder ökar och flera nya bostadsprojekt är aktuella i Karlskrona. Antalet idrottsklubbar på elitnivå ökade när både handbollen, ishockeyn och ytterligare ett bordtennislag tog sig upp i det sportsliga finrummet under året.

Årsredovisning 2015, pdf 3MB
 

Årsredovisning 2014omslag årsredovisning 2014

Under 2014 har Vision Karlskrona 2030
börjat förverkligas inom flera områden. Det är mycket glädjande att Karlskronaborna tagit visionen till sig och visar att de vill delta i arbetet. Det syns inte minst i de medborgardialoger som förts kring den nya stadsdelen Pottholmen och i arbetet med varumärket Karlskrona.

Hösten 2014 fick Karlskrona kommun ett nytt
politiskt styre. Efter valet bildade socialdemokraterna,
centerpartiet och folkpartiet en
blocköverskridande majoritet.

Årsredovisning 2014, pdf 3MB

 

Årsredovisning 2013 Framsidan av årsredovisning 2013

Efter ett tufft år 2012 kan jag med glädje konstatera att det har börjat vända uppåt igen för Karlskrona. Skatteintäkterna ökar och vi har blivit drygt 200 fler i kommunen. Vårt bokslut visar ett plus på 21 miljoner och då har vi ändå klarat att göra satsningar inom välfärden.

Årsredovisning 2013, pdf 2 MB

 

Årsredovisning 2012Omslag Årsredovisning 2012

Karlskrona kommun har genomgått ett år av förändringar, en anpassning till den omvärld som vi är en del av. Vi har vågat göra förändringar till något positivt och vi har tillsammans byggt en vision om framtidstro under det gånga året. Vi har ett bokslut som visar plus och det ska vi vara stolta över. Vi tar ansvar för ekonomin genom att förvalta våra gemensamma resurser väl.
Årsredovisning 2012, pdf 2 MB

 

Omslag Årsredovisning 2011Årsredovisning 2011

För Karlskrona var 2011 året då många viktiga pusselbitar föll på plats. Upprustningen av Emmabodabanan startade, UNESCO utsåg Blekinge Arkipelag till ett biosfärområde och planerna på ett U-båtsmuseum blev konkreta. Det är också glädjande att se att våra företag går bra och att många arbetar för att lösa samtidens och framtidens utmaningar. Vi fortsätter att växa och vid årsskiftet hade kommunen 64 215 invånare.
Årsredovisning 2011, pdf 3 MB

Omslag årsredovisning 2010Årsredovisning 2010

Valåret 2010 blev ett spännande och framgångsrikt år för Karlskrona. Femklövern fick väljarnas förtroende att fortsätta styra och utveckla kommunen. Med professionella medarbetare som sätter servicen till medborgarna i första rummet tror vi att Karlskrona kan bli en ännu mer attraktiv kommun att leva och driva företag i.
Årsredovisning 2010, pdf 2 MB
 

Omslag årsredovisning 2009Årsredovisning 2009

En världsekonomi i gungning, stora varsel och hot om företagsnedläggningar och till det en pandemi som kräver massiva insatser av det offentliga. Visst har 2009 varit ett år fullt av utmaningar både för kommunanställda och förtroendevalda.
Årsredovisning 2009, pdf 1MB

Årsredovisning 2008

Omslag Årsredovisning 2008Karlskrona kommun ser fram emot fortsatt tillväxt och utveckling. För Karlskronas del så har 2008 på många sätt varit ett positivt år. Viktiga beslut har tagits både lokalt och på nationell nivå som ger Karlskrona förutsättningar att fortsätta växa och utvecklas.
Årsredovisning 2008, pdf 1 MB

 

Åredovisning 2007

Karlskrona fortsätter att växa och ett skäl till det är just att det föds många barn, under året fick vi 736 nya små kommunmedborgare. Totalt blev vi 494 fler i Karlskrona under 2007 och vid årsskiftet hade kommunen 62 338 invånare. Senast Karlskrona hade en större folkmängd var 1957!
Årsredovisning 2007, pdf 1 MB


Årsredovisning 2006

Det är inte bara valresultatet i september som gör 2006 till ett omtumlande år för Karlskrona. Det började med Melodifestivalen i mars när både byggnader och statyer kläddes i rosa och hela stan invaderades av journalister. Sedan kom fågelinfluensa och koleralarm som fick oss att förstå att vårt läge vid havet inte bara gör oss unika utan också kraftigt påverkar våra liv.
Årsredovisning 2006, pdf 2 MB


Årsredovisning 2005

Riksdagens beslut i december 2004 att göra Karlskrona till Sveriges marinbas betydde inte bara att ett stort antal arbetstillfällen räddades. Det har också gjort att fler företag vågar satsa i regionen och att nya familjer väljer att bosätta sig i Karlskrona. Under 2005 blev vi 246 fler och kommunen har nu 61 383 invånare. Det betyder att vi återigen är lika många som i början av 60-talet.
Årsredovisning 2005, pdf 1MB

Årsredovisning 2004

Den i särklass viktigaste frågan för Karlskrona under år 2004 var försvarsbelsutet som togs av riksdagen i december. Det faktum att Karlskrona nu är Sveriges marinbas och att Ronneby blir kvar som flygflottilj innebär att regionen behåller tusentals basarbetstillfällen.
Årsredovisning 2004, pdf 1 MB

Årsredovisning 2003

Det är i vardagen som framgången för den kommunala verksamheten prövas. I vardagen mäts tilliten till äldreomsorgen och till skolans och förskolans möjlighet att ge barn och ungdomar trygghet och utveckling.
Årsredovisning 2003, pdf 472 kB

Årsredovisning 2002

Det unika samarbetet mellan kommunen, näringslivet och högskolan som kännetecknar Karlskrona har under 2002 gett fortsatt uppmärksamhet långt utanför landets gränser.
Årsredovisning 2002, pdf 426 kB

Årsredovisning 2001

I början av 2001 utsågs Karlskrona till Årets Tillväxtkommun. Den starka tillväxten är ett resultat av människors framåtanda, positivt tänkande och ett gynnsamt företagsklimat. I Karlskrona är samarbetet mellan kommun, näringsliv och högskola en självklarhet som gett oss framgång och uppmärksamhet både nationellt och internationellt.
Årsredovisning 2001, pdf 704 kB

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-04-28
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/Ekonomi/Arsedovisning/