Logga för utskrift

Val

I Sverige håller vi val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige vart 4:e år samt val till Europaparlamentet vart 5:e år.

Nästa gång vi håller val blir år 2014. Val till Europaparlamentet  hålls i juni 2014 och val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige hålls i september 2014.

Läs mer om valet till riksdag, kommunfullmäktige och landsting 14 september

För att få rösta måste du ha fyllt 18 år. Det gäller vid alla val. Dessutom finns särskilda regler för de olika valen:

Du har rösträtt till riksdagsvalet om du:

  • senast på valdagen fyller 18 år
  • är svensk medborgare
  • är eller någon gång varit folkbokförd i Sverige

Vid val till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige har du rösträtt om du:

senast på valdagen fyller 18 år

  • är folkbokförd i kommunen eller länet
  • är svensk medborgare, medborgare i annat EU-land, Island eller Norge.
  • Är du medborgare i ett annat land måste du har varit folkbokförd i Sverige tre år före valdagen.

Vid val till Europaparlamentet har du rösträtt om du:

senast på valdagen fyller 18 år

  • är svensk medborgare och är, eller någon gång har varit, folkbokförd i Sverige eller är EU-medborgare och är folkbokförd i Sverige 30 dagar före valet. Då måste du också skicka en anmälan till länsstyrelsen att du vill rösta i Sverige istället för i det land du är medborgare i.

Valmyndigheten

Valmyndigheten är den centrala myndighet som har det sammanhållande ansvaret för att planera, organisera och genomföra de olika valen. Valmyndigheten har hand om valförberedelser, upprättar röstlängder, utfärdar röstkort med mera.
Valmyndighetens webbplats

Valnämnden

Kommunen har en valnämnd som rent praktiskt genomför valen, folkomröstningar och eventuella extra val. Det innebär bland annat att skaffa vallokaler och se till att det finns röstmottagare. Valnämnden kan också informera om hur valet går till och var du kan rösta.
Mer information om valnämnden

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-08-20
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Politik/Val/