Logga för utskrift

Valnämnden

Valnämnden, VN, består av 7 ledamöter och ansvarar för valens genomförande.

Valnämnden ansvarar för att administrera och genomföra valen i kommunen enligt vallagen samt valmyndighetens och länsstyrelsens direktiv.

Valnämnden sammanträder ungefär 4 gånger per år.

Mötestider

Protokoll valnämnden

Valnämndens ledamöter i förtroendemannaregistret  
  

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-10-26
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Politik/Namder-och-styrelser/Valnamnden/