Logga för utskrift

Socialnämnden

Socialnämnden, SN, är kommunens beslutande organ i sociala frågor med 11 ledamöter.

Socialnämndens övergripande målsättning är att alla Karlskrona kommuns invånare ska leva sina liv i social och ekonomisk trygghet.

Socialnämnden sammanträder ungefär en gång i månaden, utom i juli, oftast en måndag. Sammanträdena är offentliga och äger rum på Karlskrona kompetenscentrum KKC, Gullberna Park. Lokal Oscarsvärn 1

Mötestider

Protokoll och kallelser socialnämnden

Socialnämndens ledamöter i förtroendemannaregistret


 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-10-26
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Politik/Namder-och-styrelser/Socialnamnden/