Logga för utskrift

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden, ÖFN, har 5 ledamöter och har det kommunala ansvaret för att regler och lagar efterföljs enligt föräldrabalken (FB).

Verksamheten är lagstadgad och obligatorisk i samtliga Sveriges kommuner. Nämnden skall verka för att skapa förutsättningar och hjälp för behövande personer utifrån FB regelverk.

Överförmyndarnämnden sammanträder en gång i månaden, utom i juli. Sammanträderna är inte offentliga.

Mötestider

Överförmyndarnämndens ledamöter i förtroendemannaregistret

Läs mer om överförmyndarverksamheten


 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-10-26
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Politik/Namder-och-styrelser/Overformyndarnamnden/