Logga för utskrift

Funktionsstödsnämnden

Funktionsstödsnämnden, FSN, är kommunens beslutande organ i funktionshinderfrågor med 13 ledamöter.

Funktionsstödsnämnden ansvarar bland annat för kommunens stöd, service och omsorg samt hälso- och sjukvård till personer med funktionsnedsättning i alla åldrar.

Funktionsstödsnämnden sammanträder ungefär en gång i månaden, oftast på onsdagar. Sammanträdena är offentliga.

Mötestider

Protokoll och kallelser funktionsstödsnämnden

Funktionsstödsnämndens ledamöter i förtroendemannaregistret

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF), tidigare Kommunala Handikapprådet, är ett råd för samråd och ömsesidig information på kommunnivå mellan kommunen (politiker från samtliga nämnder) och företrädare för handikappföreningar.

Ledamöter Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Protokoll Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-10-26
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Politik/Namder-och-styrelser/Funktionsstodsnamnden/