Logga för utskrift

Drift- och servicenämnden

Drift- och servicenämnden har hand om kommunens uppgifter inom områdena för kost- och måltidsservice, vatten och avlopp, gata och trafik, park och hamnar. Nämnden svarar för olika interna stöd- och servicefunktioner till kommunens övriga nämnder.

Drift- och servicenämnden är också trafiknämnd och arbetar genom ett trafikutskott.

Drift- och servicenämnden sammanträder en gång i månaden, utom i juli och oftast är sammanträdena på en tisdag. Sammanträdena är offentliga och äger rum i konferensrummet Freden i kommunhuset på Östra Hamngatan 7B. (med reservation för eventuella förändringar).

Mötestider

Protokoll och kallelser drift- och servicenämnden

Drift- och servicenämndens ledamöter i förtroendemannaregistret

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-10-26
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Politik/Namder-och-styrelser/Drift--och-servicenamnden/