Logga för utskrift

Arbetsmarknadsnämnden

Arbetsmarknadsnämnden har som huvuduppgift att driva och samordna arbetsmarknads- och vuxenutbildningsfrågor.

Nämnden arbetar med att skapa förutsättningar för människor som av olika skäl inte finns på arbetsmarknaden att komma till arbete med egen försörjning. Detta sker i form av individuellt utformade insatser. Till exempel genom stöd, rehabilitering, arbetsträning, vägledning eller kompetensutveckling. Insatserna sker via Ameca, Bubbetorps gård och Navigatorcentrum.

Nämnden svarar för att kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrade bedrivs enligt skollag och förordningar. Uppdraget innebär bland annat att ge behörighet för högre studier, matcha arbetslivets kompetensbehov, ge förutsättningar för ett livslångt lärande och möjliggöra yrkesväxling.

Mötestider

Protokoll och kallelser

Arbetsmarknadsnämndens ledamöter i förtroendemannaregistret

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-10-26
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Politik/Namder-och-styrelser/Arbetsmarknadsnamnden/