Logga för utskrift

Kommunstyrelsen

Här hittar du information om Kommunstyrelsen och kommunstyrelsens allmänna utskott.

Kommunstyrelsen, KS, är kommunfullmäktiges verkställande organ och ansvarar för att leda och samordna kommunens verksamhet.
I kommunstyrelsens reglemente finner du kommunstyrelsens uppgifter, pdf 155 kB

Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och sammanträder som regel en gång i månaden. Kommunstyrelsen ska enligt lag ha uppsikt över nämnderna och deras verksamhet. Frågor som avgörs av kommunfullmäktige bereds av kommunstyrelsen som lämnar förslag till beslut.

Mötestider

Protokoll och kallelser kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ledamöter i förtroendemannaregistret

Personaldelegationen

Personaldelegationen är kommunstyrelsens utskott för arbetsgivare- och förhandlingsfrågor.
Ledamöterna i kommunstyrelsens personaldelegation i förtroendemannaregistret

Kommunstyrelsens AU

Allmänna utskottet har samordnande ansvar för dels ekonomi- och finansieringsfrågor, budget, bokslut, kommungemensamma upphandlingar, arbetsmarknads- och näringslivsfrågor, samt de förebyggande åtgärder och den tillsyn som kommunstyrelsen ansvarar för.

Allmänna utskottet har samordnande ansvar för följande frågor:

 • ekonomi- och finansieringsfrågor,
 • budget och bokslut,
 • kommungemensamma upphandlingar,
 • arbetsmarknads- och näringslivsfrågor,
 • integration- och infrastrukturfrågor,
 • jämställdhetsfrågor,
 • att skapa förutsättningar för en god försörjning av mark och lokaler,
 • bevaka de strategiska miljöfrågorna och främja nämndövergripande
 • planeringsförutsättningar samt
 • de förebyggande åtgärder och den tillsyn som styrelsen ansvarar för enligt kommunstyrelsens reglemente
 • övriga frågor som inte faller inom annan beredning.

Ledamöterna i kommunstyrelsens allmänna utskott i förtroendemannaregistret 

Krisledningsnämnd

Ledamöterna i Kommunstyrelsens allmänna utskott ansvarar även för krisledning vid exempelvis större olyckor.

Länk till Beredskap för olyckor och kriser

Avvecklade utskott och kommittéer

Kommunstyrelsens näringslivsutskott, jämställdhetskommitté, och samordningskommitté avvecklades från och med den 1 januari 2010. Deras verksamheter är överförda till kommunstyrelsens allmänna utskott.

Gamla protokoll från näringslivsutskottet, jämställdhetskommittén och samordningskommittén

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-10-26
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Politik/Kommunstyrelsen/