Logga för utskrift

Folkinitiativ till folkomröstning

Som invånare har du möjlighet att väcka förslag om folkomröstning i en fråga som du tycker är viktig. Det kallas för ett folkinitiativ och görs genom en namninsamling.

För att begära en folkomröstning måste du samla in underskrifter från tio procent av de röstberättigade i kommunen.

Av namninsamlingen måste följande uppgifter framgå:

  • egenhändiga namnteckningar
  • uppgift om när namnteckningarna gjorts 
  • namnförtydliganden 
  • personnummer 
  • adresser

När du lämnar in namninsamlingen räknas de namn som samlats in under de senaste sex månaderna. Äldre underskrifter än så räknas inte.

Om ditt folkinitiativ stöds av tillräckligt många måste fullmäktige besluta att en folkomröstning ska hållas, om inte två tredjedelar av närvarande ledamöter i fullmäktige motsätter sig det.

Läs mer på webbplatsen för Sveriges kommuner och landsting (SKL)

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-07-28
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Politik/Folkinitiativ-till-folkomrostning/