Logga för utskrift

Politik

Du som medborgare bestämmer

Den högsta makten har du som röstberättigad medborgare som i allmänna val röstar fram företrädare, politiker.

Utnyttja din rätt att påverka politiken genom att engagera dig, exempelvis genom att gå med i ett politiskt parti. Vi behöver en demokratisk kultur med ett politiskt intresse. Vi behöver en livlig debatt och ett brett engagemang. Utan din röst och din medverkan fungerar Sveriges demokrati inte lika bra.

Riksdag och regering

I Sverige centralt är det riksdag och regering som oftast i form av lagar och förordningar anger de ramar som alla kommuner måste hålla sig inom. De ger kommunerna en "minsta gemensamma nämnare".

Kommunfullmäktige, styrelse och nämnder

Lokalt är det kommunfullmäktige som har högst beslutanderätt och har politiker som karlskronaborna har röstat fram. Kommunfullmäktige utser en styrelse som leder och samordnar arbetet i kommunen.

Dessutom utses nämnder, som har till uppgift att behandla ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige. Nämnderna ska också genomföra de beslut som kommunfullmäktige fattar. De har också egen beslutanderätt i vissa frågor.

Kommunen styrs av Socialdemokraterna, Centern och Liberalerna. De har tillsammans 38 av kommunfullmäktiges 75 platser.

Mandatfördelning

 

  • Hitta direkt


    Fartyg länk till Sök politiker

    bild från kommunfullmäktige länk till protokoll och kallelser

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-12-11
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Politik/