Logga för utskrift

Avdelningen för barn och unga

Avdelningen handlägger sociala insatser för barn och ungdomar till och med 18 år.

Ansvarig för Avdelningen för barn och unga 

Avdelningschef
Nina Bjelke
0455 - 30 43 04

Mottagningsenheten/Fältgruppen

Enhetschef
Andreas Sjöstrand
0455 - 30 42 94

Familjehemsenheten

Enhetschef
Anneli Lundqvist
0455 - 30 45 79

Utredning och uppföljning

Enhetschef Utredning/Familjerätt
Christina Olsson
0455-30 32 93

Enhetschef Utredning
Ylva Prahl
0455-30 43 14

Enhetschef
Pernilla Lindgren
0455-30 47 85

Familjestödsenheten

Enhetschef
Ann-Kathrin Stenlycke
0455 - 30 42 81

HVB Roslunden

Enhetschef
Maria Haag
0455-30 47 42

 

 

 

  • Kontakt

    • Familjestödsenheten
    • Besöksadress: Ekliden

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-07-13
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Organisation/Forvaltning/Socialforvaltningen/Familj--och-ungdomssektionen/