Logga för utskrift

Förvaltningar

Eftersom kommunstyrelsen inte kan sätta sig in i alla frågor, finns det även nämnder för olika specialområden. Till varje nämnd hör i regel också en förvaltningsorganisation.

På denna sida kan du läsa mer om Karlskrona kommuns olika förvaltningar.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2010-12-20
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Organisation/Forvaltning/