Logga för utskrift

Snabba kommunikationer

"Vi ska ha en väl utbyggd infrastruktur som gör det lätt att ta sig till och från Karlskrona. Genom fortsatt utveckling av hamnen på Verkö blir vi ett centrum för gods- och persontrafiken i Östersjön. Den digitala infrastrukturen och den väl utbyggda lokaltrafiken – med buss, tåg eller båt – gör vardagen enkel i Karlskrona."

Här följer ett exempel på hur kommunen jobbar med snabba kommunikationer:

Det går fler tåg

bild från tågperrong

Arbete pågår för att utveckla Karlskronas infrastruktur. Det ger förutsättningar för snabbare kommunikationer och sätter Karlskrona på transportkartan. I juli ska södra delen av Kust-till-kust-banan vara klar och göra det enklare att ta tåget mellan Karlskrona och Stockholm respektive Göteborg. Med kapacitet för åtta dubbelturer per dag till Emmaboda slipper man förstärka med bussar. Persontrafiken på banan mellan Karlskrona och Emmaboda startade den 15 december 2013 och det är Veolia Transport AB som ska bedriva tågtrafiken.

– Upprustningen underlättar in- och utpendling, säger Tore Almlöf, chef för strategisk planering på kommunledningsförvaltningen. Man kan bo kvar och vidareutbilda sig på BTH eller Linnéuniversitet, och arbetsmarknaden blir större.

Även Blekinge kustbana mot Köpenhamn är snabbare, då nya mötesplatsen
Ångsågsmossen vid Åryd gör att tågen slipper vänta tio minuter i Karlshamn.

Godstrafiken ska göra Karlskrona till en länk mellan norra och södra Europa. Tack vare Verköbanan ska godset till och från Polen kunna rulla på järnväg. Lastbilstrafiken minskar till förmån för sjöfart och järnväg, vilket gynnar miljön.

Vidare satsas stora pengar på kollektivtrafiken. Av de 261 miljoner kronor som satsas på kollektivtrafik i Blekinge, avser drygt 78 miljoner Karlskrona. Därutöver finns det planer på förbättringar även för bil- och flygtrafiken. E22:ans nya förbifart vid Jämjö är inplanerad närmare 2020.
– Flygtrafiken är onekligen viktig – inte minst för näringslivet, säger Tore Almlöf. Vi behöver ett flyg härifrån till en stor flygplats på kontinenten.

 

 • Utvecklingsområden

  Vision Karlskrona 2030 består av fem utvecklingsområden:

  • Attraktiv livsmiljö
  • Snabba kommunikationer
  • Utbildning och kunskap
  • Upplevelsernas Karlskrona
  • Näringslivets Karlskrona

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-04-16
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Karlskrona-2030/Snabba-kommunikationer/