Logga för utskrift

Näringslivets Karlskrona

"Vi ska ha ett fortsatt dynamiskt och innovativt näringsliv som ligger i framkant internationellt sett. Samarbete mellan kommun, högskola och näringsliv får våra företag att växa och utvecklas. Vår region är ledande inom miljö och energiområdet och vår unika kompetens lockar nya företag att etablera sig i Karlskrona."

Här följer ett exempel på hur kommunen jobbar med näringslivets Karlskrona:

KALAS – ett gott koncept för värdskap

Karlskrona kommun arbetar målmedvetet och på ett bokstavligen festligt sätt, för att bli mer bild KALAS - koncept för värdskapvälkomnande i sin myndighetsutövning. Konceptet kallas KALAS.
– Våra kunder är våra gäster, och vi måste bemöta dem därefter, säger stadsarkitekt Hans Juhlin, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, tekniska förvaltningen och Utveckling i Karlskrona AB samarbetar för att bli så tillgängliga som möjligt för medborgarna och för att förenkla för företag som vill etablera sig eller växa. Hans Juhlin och hans medarbetare påminner varandra om att alltid vara på topp som värdar för kunderna och att betrakta dem som bjudna på KALAS.

K för kreativitet

– Vi måste se möjligheterna i varje ärende, säger Hans Juhlin. Vi vill bidra med
kunskap och stimulera utvecklingen i kommunen!

A för Attityd

Begreppet ”den empatiske byråkraten” står för handläggarnas möjlighet att vara förstående, pedagogiska och tydliga. Bemötande och tillgänglighet till handläggare och information är a och o.

L för leverans

Ett ärende från ett företag måste inte alltid behandlas snabbt – men korrekt, effektivt och i rimlig tid. Genom att engagera sig i dialogen med företaget kan kommunen fatta
ett rättsäkert beslut som gagnar alla parter.

A för ansvar

Kommunen ska ta ansvar i sin myndighetsroll, ha förståelse för kundens behov och önskemål och ta hänsyn till olika sakområden och intressen.

S för samverkan

– Tillsammans kan vi förbättra värdskapet och utveckla Karlskrona, säger Hans Juhlin. Vi har skapat en förvaltningsöverskridande lotsgrupp som samordnar ärenden så att kunden inte bollas mellan olika handläggare.

 

Utförligare information på karlskrona.se och e-tjänster som förenklar kontakten med kommunen ingår i samhällsbyggnadsförvaltningens handlingsplan. En servicetelefon för snabbare kontakt har redan bockats av på listan.

 • Utvecklingsområden

  Vision Karlskrona 2030 består av fem utvecklingsområden:

  • Attraktiv livsmiljö
  • Snabba kommunikationer
  • Utbildning och kunskap
  • Upplevelsernas Karlskrona
  • Näringslivets Karlskrona

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-04-16
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Karlskrona-2030/Naringslivets-Karlskrona/