Logga för utskrift

Attraktiv livsmiljö

"Vi ska ta vara på våra unika miljöer med skärgården, staden och landsbygden. Karlskrona ska sjuda av aktivitet och ha ett kreativt och öppet kulturliv med en internationell atmosfär. Med olika sorters boenden i attraktiva miljöer får alla möjlighet till ett aktivt liv, oavsett ålder."

Här följer ett exempel på hur kommunen jobbar med attraktiv livsmiljö:

Vi ses i parken!

Paviljong i Hoglands park. Illustration: SWECO architects

Idel framstående arkitekter – som Gustaf III:s trädgårdsarkitekt Fredrik Magnus Piper och Knut Forsberg – har varit involverade i utvecklingen av Hoglands park. När den blompyntade paradparken nu jubilerar med 150 år har tekniska förvaltningen anammat landskapsarkitekten Ulf Nordfjells idéer om att återskapa dess ursprungliga funktion som sprudlande och smakfull mötesplats.

Snäckan rivs och ersätts av en inglasad paviljong med atrium för uteservering.
– På 1800-talet fanns det en mötesplats i parken i form av ett schweizeri med servering, berättar Anders Jaryd, chef för tekniska förvaltningen.
Det revs dock på 1900-talet. Istället kom Snäckan med sin scen för tal, musik och underhållning.
– Vi vill att man ska kunna träffas och njuta av mat och dryck i parken, säger Anders Jaryd. Vi har satt som önskemål för serveringen att det ska vara öppet alla dagar, från 10 till 22. Det blir även en mindre scen, som vänder sig både mot cafépubliken och utåt parken.

Parken har fått en extra tillströmning av folk sedan centrumhållplatsen för
bussarna anlades vid Parkgatan. Eftersom den blivit en knutpunkt ska det även
uppföras nya, fräscha toaletter.

Paviljongen invigdes den 8 juli 2013.
Läs mer om Hoglands park

 • Utvecklingsområden

  Vision Karlskrona 2030 består av fem utvecklingsområden:

  • Attraktiv livsmiljö
  • Snabba kommunikationer
  • Utbildning och kunskap
  • Upplevelsernas Karlskrona
  • Näringslivets Karlskrona

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-04-16
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Karlskrona-2030/Attraktiv-livsmiljo/