Logga för utskrift

Vision Karlskrona 2030

 • För att Karlskrona ska växa och få fler invånare, arbetstillfällen och besökare behövs en tydlig framtidsbild och en utstakad väg för att nå dit. Därför har Karlskrona kommun tagit fram en vision som ska ligga till grund för det strategiska arbetet de kommande mandatperioderna.

  Vision Karlskrona 2030

  ”Med sitt unika läge är Karlskrona ett nav i en växande region. Här finns det goda livet och de bästa förutsättningarna för ett expansivt näringsliv. Genom samarbete skapar vi en framtid som håller”.

  5 utvecklingsområden

  Förutom själva visionen har vi också prioriterat fem utvecklingsområden som vi kommer att arbeta med de närmaste åren; attraktiv livsmiljö, snabba kommunikationer, utbildning och kunskap, upplevelsernas Karlskrona och näringslivets Karlskrona.

  Att omsätta Vision Karlskrona 2030 till konkreta handlingsplaner kan bara göras med gemensamma krafter.

  Alla är välkomna att vara med!

  Läs mer om visionen och de fem utvecklingsområdena, pdf 3 MB

  I menyn till vänster hittar du exempel på hur kommunen startat arbetet med de fem utvecklingsområdena.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-08-22
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Karlskrona-2030/