Logga för utskrift

Uppdrag och övriga jobb

Fyra olika bilder. Den första visar en familj, den andra en äldre man, den tredje ett kuvert som sträcks fram och den fjärde bilden visar ett samtal mellan två personer.

Kontaktperson och Familjehem

Familjehem

Familjehemmet är inte en ersättning för barnets föräldrar, utan en komplement. Uppdraget sker i nära samarbete med barnets biologiska familj och den ansvarige familjehemssekreteraren.
Familjehem

Kontaktperson till en person med funktionsnedsättning

Syftet är att ge den funktionshindrade möjlighet till delaktighet i samhället. Kontaktpersonen skall underlätta för den enskilde att komma i kontakt med andra människor, komma ut i samhället och delta i aktiviteter.
Kontaktperson till en person med funktionsnedsättning

Seniorer i skolan

Seniorer i skolan bedrivs av kunskapsförvaltningen i Karlskrona, Förskole- och grundskoleförvaltningen i Ronneby samt Folkuniversitetet. Insatserna från seniorerna är ideella och syftet är att ge barn och ungdomar möjlighet till möten med flera vuxna samtidigt som äldre personers kunskap och erfarenhet tas tillvara 

Läs mer om seniorer i skolan

God man och Förvaltare

Att arbeta som god man eller förvaltare innebär att hjälpa en person som av olika skäl är förhindrad att själv bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

Läs mer om att vara God man och Förvaltare
 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-12-15
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Jobba-hos-oss1/Uppdrag-och-ovriga-jobb/