Logga för utskrift

Vill du lämna en synpunkt eller göra en felanmälan?

Det är viktigt att det finns bra möjligheter för medborgarna att lämna synpunkter, klagomål och förslag till kommunen. På så sätt kan det som är fel rättas till och kommunens verksamhet och service förbättras.

Synpunkter, klagomål och förslag

Du kan lämna synpunkter, klagomål och förslag som gäller den verksamhet och service som kommunen bedriver. Det kan till exempel gälla hur en ny stadsdel ska utvecklas, undervisningen i skolan eller förhållanden i äldreomsorgen.  

Lämna synpunkt, klagomål eller förslag

Felanmälan

En felanmälan gäller sådant som behöver repareras eller åtgärdas på kommunens fastigheter, vägar och allmänna ytor. Det kan till exempel vara trasig gatubelysning eller ett hål i gatan.

Du kan också göra felanmälan med hjälp av en app i din smartphone. Sök på "Felanmälan i Karlskrona" i App Store eller Google Play.

Vid akuta fel ringer du 0455-30 32 37.

Gör en felanmälan

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-08-22
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Gor-din-rost-hord/Felanmalan/