Logga för utskrift

Nyetablering servicekontor

Ämnet skapat av CB 2018-01-04 15:38

Hej

Nu vet jag ju inte om kommunen har haft något inflytande över 

Skattekontorets, Försäkringskassan och Pensionsmyndighetens

nyöppnade lokaler på Möllebacken.

Hur har man tänkt att besökare till servicekontoret ska parkera?

Hur tänker man när man lägger kontoret på ett ställe där det är nästan sämst p- möjligheter på Trossö?

Är man besökare till Försäkringskassa och Pensionsmyndighet kanske man behöver p-plats i närheten.

Är det myndigheterna själva som hyrt in sig eller är det i samråd med kommunen?

CB


Sven

Inlägget gjordes 2018-01-19 11:33

Det är ju ett jättestort parkeringshus 50 m där ifrån! Alltså sluta. Bara sluta. Ge er. Ni klarar 50 m och gör ni inte det kan ni ansöka om färdtjänst. Eller ett gymkort.

Kommunikation- och marknadsföringsavdelningen

Inlägget gjordes 2018-01-12 11:14

Hej.

Oavsett om det är en kommunal eller statlig verksamhet, ett evenemang eller en idrottsaktivitet som ska besökas går det tyvärr inte att räkna med att kunna köra bil ända fram.
Karlskrona kommun kommer se till att det finns möjlighet att lämna och hämta personer intill lokalerna på Möllebacken och även att rörelsehindrade har möjlighet att parkera nära. Övriga som kommer med bil för att besöka lokalerna hänvisas till parkering där det finns plats, även om det innebär en gångsträcka.

Vänligen
kommunikation- och marknadsföringsavdelningen

SV

Inlägget gjordes 2018-01-12 09:39

Hej,

Trafiksituationen var besvärlig i detta område redan tidigare, se t.ex. mitt inlägg från 2017-10-05 "Försvunnen trottoar" och nu är det ännu värre med än fler fordon som kör mot enkelriktning m.m. i och med etableringen av kontoret som CB nämner i sitt inlägg.

Varför får man inte svar från kommunen här i detta forum när det gäller trafik- och parkeringssituationen i detta område? Måste det ske en olycka först? Räcker det inte med alla incidenter?

Jag saknar fortfarande trottoaren som försvann!

Vänliga hälsningar
SV

Leif

Inlägget gjordes 2018-01-05 14:25

Ja, det verkar riktigt. Då har du rätt, det är inte den mest tillgängliga placeringen, oavsett om man ska ta sig dit som fotgängare, som cyklist, med buss eller med bil. Både antalet cykel- och bilparkeringar är begränsat. 

Troligen har kommunen inget direkt att säga till om så länge placeringen är i linje med detaljplan eller användning av fastigheten. Dock tycker man ju att Skatteverket kunde haft en liten fundering på tillgängligheten - och då för alla trafikanter. 

CB

Inlägget gjordes 2018-01-05 13:04

https://www.skatteverket.se/omoss/kontaktaoss/besok/kontor/karlskrona.5.5fc8c94513259a4ba1d800027958.html

Även service för försäkringskassan och pensionsmyndigheten.

Igår var en besökare på väg in mot enkelriktat för att leta p-plats,

Idag en som backade mot enkelriktat gatan ner för att leta

P-plats. Utanför kontoret förbud att stanna skyltar.

Bra att det finns alternativ till det här servicekontoret.:-)

Jag vet ju inte om kommunens trafikavdelning har haft något att säga till om. De borde ju veta att NV är ett litet område med få 

P-platser och kunde kanske avrått placeringen?

Leif

Inlägget gjordes 2018-01-04 21:43

De ligger väl inte vid Möllebacken? De ligger ju vid Stenbergs gränd. Där finns ju hur mycket parkering som helst i det närliggande p-huset Urmakaren. 


Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2018-01-19
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Gor-din-rost-hord/Diskussionsforum/Nyetablering-servicekontor/