Logga för utskrift

Kommunens ansvar

Ämnet skapat av Orolig Invånare 2018-02-23 21:54

Vid nya skolan i Nättraby råder kaos. Kommunens bostadsbolag väljer att bygga om garage till till lägenheter och tar bort sndra parkeringsplatser. Samtidigt förbjuder man parkering längs med vägen vid hyreshusen och skolans personal har svårt att hitta parkering då man tagit bort många platser i samband med skolbyggnationen. Utöver det är belysningen i området antikt och glest fördelat. Resultatet är att boende i hyrhusen, lärare mfl parkerar längs med ingångar till husen så barn behöver riskera livet för att ta sig utanför husen samt barnen som ska ta sig till skollan via hallengrensvägen. Kommunen har hittills bara nämnt bilisters ansvar och att de vill börja lägga resurser på att bötfälla felparkerarande skolbarnsföräldrar. Vad är kommunens i detta och vad tänker NI göra åt situationen? Ni har en ansvarig som inte ens har en budget att utveckla som därför väljer att lägga över det på medborgarna ansvar, hur tänker ni där? Är trafiksäkerhet något ni väljer att arbeta proaktivt med  eller är det upp till oss medborgare att lösa? 


Orolig Invånare

Inlägget gjordes 2018-03-02 10:50

Tack för dina svar Johan, förstår att du ensamt inte förklara eller ta ansvar för allt. Detta är inget som är riktat mot dig utan Kommunen i allmänhet och hur man inte tar fullt ansvar utan det alltid någon annans ansvar och skjuter ifrån sig problem.

I min värld äger kommunen fastighetsbolaget, skolan och man ansvarar för trafiksäkerheten. Fattar tex fastighetsbolaget beslut som visar sig vara en trafikfara borde kommunen ta ansvar och göra nödvändiga åtgärder. Jag bor inte i hyresfastigheterna men blir smärtsamt påverkad av att kommunen inte tar ansvar. Det var illa nog innan skolan och fastighetsbolagets ombyggnation, nu kan inte barnen i området vistas ute säkert längre.

Hur man än valt att planera så har det blivit fel och det vi i området bönar och ber om att man gör någonting kortsiktigt och långsiktigt. Men det är som att prata med en vägg eller robot, det är någon annans ansvar... fastighetsbolaget/ gatuavdelning/ fordonsförare mm. Samla alla då och red ut det. Varje gång vi varit i kontakt med någon har det alltid slutat på samma sätt, inget har hänt. Vad borde vi/ni göra för att det ska hända något? Förstår ni situationen? Vad planerar ni att göra och när? Kan ni kommunicera det löpande till oss så det finns ett informationsflöde och en dialog så vår frustration kan dämpas?

Kommunikation- och marknadsföringsavdelningen

Inlägget gjordes 2018-03-01 10:36

Hej,

Jag ska försöka svara på det som är inom mitt arbetsområde.

Hur de kommunala eller privata fastighetsbolagen planerar eller bygger är tyvärr inget som vi på gata-/parkavdelningen kan göra något åt idag.

Det finns riktlinjer som är politiskt fastlagda, till exempel hur många parkeringsplatser det behövs till olika fastigheter. I många av våra områden är det planerat och byggt för endast en bil per hushåll och i vissa fall kanske endast för en halv bil per hushåll. Detta har fungerat i många år, men det vi ser nu är att flera hushåll har fler än ett fordon, även i våra villakvarter. Detta ställer stora krav på de som bor i områdena då de måste samsas om ytan.

Det är inte kommunens uppgift att bygga fler boendeparkeringar. Om det finns ett behov av mer parkeringsyta får ni vända er till er hyresvärd och informera dem om ert behov. Därefter får hyresvärden helt enkelt se vad kostnaden skulle bli. Fastighetsägaren kan även ansluta sig till en bilpool eller se till att det finns tillgång till bra allmänna kommunikationer samt cykel. På så sätt kan man få ner antal bilparkeringar.

Vänliga hälsningar

Johan Lindh, trafikingenjör

0455-30 31 46

Väldigt orolig Invånare

Inlägget gjordes 2018-02-28 10:37

Johan Lindh: Gatuavdelningen brister bevisligen i sitt ansvar då det inte gjorts något som hjälpt situationen utan man har istället fattat beslut som försämrat säkerhet och framkomlighet.

Håller med om att det är fordonsförarnas ansvar att följa trafiklagarna MEN jag ifrågasätter komnmunens agerande då de/ni fattat beslut som skapat mycket av problemen. Vilket man inte verkar ta ansvar för utan rycker mer på axlarna och ev kanske ska titta på om ev kanske möjligtvis kan göra något. Kommunens fastighetsbolag borde tex få betala dryga böter eller bli tvingade att göra åtgärder eller annars behöva ta bort lägenheter från marknaden. Att man fram tills idag inte kunnat göra en enda åtgärd är enligt mig ett stort fiasko och man ifrågasätter om ansvariga över huvud taget bryr sig och är lämpliga att ha ett sådant ansvar.

Johan Lindh

Inlägget gjordes 2018-02-27 13:40

Hej,

Tack för dina frågor, det är både bra och roligt när kommuninvånare engagerar sig. Jag ska försöka svara på de som är inom mitt arbetsområde.

Det är upp till kommunens bostadsbolag, precis som för privata villaägare, att ordna parkeringsplatser. Gatuavdelningens ansvar är att se till att trafiksäkerhet och framkomlighet kan garanteras. Skolans personal är informerade om att de har möjlighet att parkera vid Nättraby idrottsplats.

Vi kommer att se över delen av barnens skolväg via Hallengrensvägen och se vad vi kan göra här. Ansvaret för att fordon vid uppställning inte blockerar eller hindrar framkomligheten är fordonsförarens. När fordonet framförs gäller samma sak, det är förarens ansvar att framföra sitt fordon på ett trafiksäkert sätt. Vi har alla ett ansvar i trafiken.

Vänliga hälsningar
Johan Lindh, trafikingenjör
0455 - 30 31 46


Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2018-03-02
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Gor-din-rost-hord/Diskussionsforum/Kommunens-ansvar/