Logga för utskrift

Hur tänker kommunen här?

Ämnet skapat av X 2017-12-29 15:26

Hur har kommunen tänkt att man ska passera till Citygross? Jag tänker på de upprivna blå markeringar som jag aldrig förstått tanken med. Rimligen ska det vara "vanliga" övergångsställen efter det "blå"?. Förstår att asfaltering/färgsättning blir aktuellt till våren, men varför inte markera med provisoriska övergångsskyltar? För inte har väl kommunen tänkt att ingen ska gå över till Citygross, alternativt att invånarna har "vingar att flyga med"? 

Förslag: markera ut övergångsställen så fort det är möjligt så riskerar inga gående att bli trafikskadade.


Sven

Inlägget gjordes 2018-01-19 11:32

Rekommenderar inte en gång-tunnel. Osäkert av andra anledningar att ha en mörk gång där folk kan hänga omkring.

Anno2069

Inlägget gjordes 2018-01-03 07:53

En gångbro vore lämplig vid Citygross eller att övergångställena inte är i direkt anslutning tilll cirkulationsplatsen

Linda

Inlägget gjordes 2018-01-02 13:02

"inte gjort någon skillnad"? Jo, det gör enorm skillnad jämfört med att inte ha någon markering alls!!!

Tror ni att fotgängare låter bli att korsa gatan ifall övergångsställe saknas? Tror ni att fotgängare går några kilometer extra för att leta reda på ett övergångsställe? Då tror ni fel! De flesta bilister stannar och släpper över fotgängare vid blå överfarter. (Kommunens egna bilar är undantaget, de brukar stryka tätt-tätt intill mig även på riktiga övergångsställen. Och med tanke på hur nedprioriterat gång- och cykelvägnätet är, så har Drift-och serviceförvaltningen själva ingen erfarenhet av att gå eller cykla...) 

Kommunikation- och marknadsföringsavdelningen

Inlägget gjordes 2018-01-02 09:27

Hej.

På vissa av passagerna i kommunen har det testats att ha blå färg för att visa att här är en passage. Men det har inte gjort någon skillnad, därför har vi nu tagit bort dessa. Vi håller på att se över var vi skall ha eventuella övergångställen. Vi har inte kommit fram till hur vi gör här än. Men än så länge är det fordonen som har förtur, så det gäller att man planerar sin passage över till andra sidan.

Med vänlig hälsning
Johan Lindh
Trafikingenjör
Drift- och serviceförvaltningen
0455-30 31 46


Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2018-01-29
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Gor-din-rost-hord/Diskussionsforum/Hur-tanker-kommunen-har/