Logga för utskrift

Busshållplats Alamedan

Ämnet skapat av Vivan 2018-01-08 10:51

Numera finns det en busshållplats på Alamedan i Karlskrona med tak och en baksida, som är belyst. Det hade varit bra om även väggar satts upp, då det blåser väldigt mycket där. Så nu blir det som tidigare att man står i portuppgången och tar skydd, vilket jag inte tänker var avsikten. Hållplatsen har också breddats, så när bussen stannar, så stannar all trafik, ingen kan köra om. Kan inte tänka mig att det är så trevligt för de som bor där med alla avgaser och billjud som det blir när det blir stopp i trafiken. Är medveten om trafiksäkerheten går först, men jag anser ändå inte att hållplatsen har blivit bättre.


Emma

Inlägget gjordes 2018-01-19 11:30

Som boende på Alamedan tackar vi för den nya busshållplatsen! Mycket bättre, säkrare och mer parkeringsplatser. Kanonbra!

Kommunikation- och marknadsföringsavdelningen

Inlägget gjordes 2018-01-09 15:06

Hej!

Precis som du skriver är anledningen till breddningen att öka trafiksäkerheten för bussresenärerna.
Vi bedömer att den nya utformningen har minskat ljud och risk för avgaser för de boende då bussen har fått en enklare och snabbare angöring till och från hållplatsen samt att trafiken kommer längre ifrån fastigheten och trottoaren.

Ännu en fördel med denna utformning är att det blir fler parkeringar då man inte behöver ha in- och utkörningssträckor för bussen.
Val av väderskyddet har gjorts utifrån det utrymme som finns.
För att tillgodose tillgänglighetskraven måste utrymme mellan gavelruta och kantsten vara minst 2,25 meter. Det för att funktionshindrade ska kunna komma fram med rullstol eller rullator.
Gatuavdelningen vill helst ha 2,5 meter för att kunna rengöra och underhålla med sina maskiner.
Att hållplatsen inte har gavlar beror helt enkelt på utrymmesskäl. Alternativet var bara en stolpe.

Med vänlig hälsning

Drift- och serviceförvaltningen


Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2018-01-19
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Gor-din-rost-hord/Diskussionsforum/Busshallplats-Alamedan/