Logga för utskrift

Boendeparkering ?

Ämnet skapat av CB 2017-10-20 20:33

Undertecknad är relativt nyinflyttad och kan inte historien runt Trossös parkeringsfrågor.

Man kan som boende lösa ett Trossökort för boendeparkering inom det område man bor nv,no,svoch so till ett lägre pris men man är inte garanterad p-plats. Man vet alltså inte om det man betalar för finns?

Jag har mailat till Johan Lindh på Drift och service för att försöka få en bakgrund till områdesindelningen men endast fått till svar att det är " ett politiskt beslut".

Trossö är ju inte så stort så varför inte ha hela ön som ett område föt boendeparkering? Då skulle man som boende ha en chans att hitta en p-plats någonstans på Trossö.Kunna utnyttja det man betalar för.

Det område som undertecknad bor i NV tycker jag är alltför snålt tilltaget. Inom området finns inte många p-platser för boende. Det har oftast , i höst, varit omöjligt att hitta plats inom nv-området utam vi har fått leta på Skeppsgossegatan eller Chapmans plan.

Önskvärt vore att man tänkte om när det gäller områdesindelningen. Eller kunde förklara hur man kommit fram till den ojämlika områdesindelningen på Trossö för boende. NV är ett litet område och många av de p-platser som finns här är förhyrda av bl.a fastighetsbolagen som företagsparkeringar.

Grön zon parkeringarna inom området är väldigt få.

Mvh CB


CB

Inlägget gjordes 2018-01-14 15:02

Det vore bra om utvecklarna av appen Parkera i Karlskrona

Kunde programmera så att man inte kan bli

Betalningsskyldig både för Trossö kort och Boendeparkering

För samma fordon under en månad.

Eller en spärr i databasen som ligger bakom.

Kommunikation- och marknadsföringsavdelningen

Inlägget gjordes 2018-01-02 09:07

Hej N N.

Jag har uppmärksammat drift- och serviceförvaltningen på ditt inlägg.

Vänligen
Catharina
kommunikation- och marknadsföringsavdelningen

N

Inlägget gjordes 2018-01-01 18:03

Märkligt att att parkeringsövervakning inte utförs på p-platser för rörelsehindarde. Reglerna enligt de lokala trafikföreskriferna i Karlskrona är att man får stå parkerad i högst 24 timmar på samma plats med ett giltigt  p-tillstånd synligt i framrutan. På Gamla Skeppsbrogatan 3 finns två p-platser för rörelsehindrade. På dessa platser står samma bil/bilar parkerade dag som natt allt som oftast betydligt längre än 24 timmar. Platserna används som boendeparkering istället för besöksparkering till fastigheterna i området eller till för DHRs besökare. Mvh NN

Kommunikationsavdelningen

Inlägget gjordes 2017-11-10 10:13

Hej.

Personer som har beviljats parkeringstillstånd för rörelsehindrade behöver i dagsläget inte erlägga avgift vid parkering på kommunens allmänna parkeringsplatser. Ska detta ändras behöver det till ett beslut om detta i kommunfullmäktige.

Vad som menas med allmän parkeringsplats är kommunens alla parkeringsplatser som finns längs med gator och på torg. Det är alltså parkeringsplatser som inte ligger på privat mark som till exempel de som finns i parkeringshusen. Där kan den enskilde markägaren eller den som sköter om parkeringshuset välja att avgiftsbelägga de reserverade platserna för rörelsehindrade samt att avgift gäller på alla parkeringsplatser för alla om inget annat finns angivet på platsen.

Med vänliga hälsningar
Andreas Steinbach
Trafikingenjör
Drift- och serviceförvaltningen
0455-30 34 18

Magnus Carlsson

Inlägget gjordes 2017-11-07 16:40

Tack!

Jag fyller på med en annan fråga..

Vad gäller för "parkeringstillstånd för rörelsehindrade"? Måste de betala parkeringsavgift? Det kan ju vara ganska besvärligt för en handikappad person att dels hitta lämplig parkering och sen behöva gå till en parkeringsautomat för att uträtta sina ärenden.

Det står följande på kommunens information: "Avgift ska betalas på avgiftsbelagd parkeringsplats om inte kommunfullmäktige, i den
kommun parkeringen finns, beslutat annat.
Inom Karlskrona kommun gäller befrielse från avgift på allmän parkeringsplats."

Men vad gäller inne i stan? Det är väl numera inga allmäna parkeringsplatser, det har ju blivit förbud att parkera på en icke markerad ruta och alla rutor har ju avgift? eller har jag förstått texten fel?

 

Tack.

Kommunikationsavdelningen

Inlägget gjordes 2017-11-07 09:43

Hej.

Karlskrona kommun gjorde 2012 en offentlig upphandling av en webbaserad lösning för parkering i Karlskrona. Vinnande anbud lämnade IT-bolaget Fujitsu i samarbete med Parkeringslösningar i Sverige AB. Parkeringslösningar i Sverige AB är ett Karlskronabaserat företag.

Vänligen

kommunikationsavdelningen

Magnus Carlsson

Inlägget gjordes 2017-11-06 16:20

Hej,

En annan fråga.

Vilka är "Parkeringslösningar Sverige AB" och hur gick den upphandligen till?

Tack.

 


Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2018-01-14
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Gor-din-rost-hord/Diskussionsforum/Boendeparkering-/