Logga för utskrift

Taxor

 

Belopp över 50 kronor kan faktureras  förfrågan.

Kopiering och avskrift

Papperskopior
Pris per sida i svartvitt respektive färg
A0: 60/80 kr
A1: 40/60 kr
A2: 30/50 kr
A3: 10/20 kr
A4, 1-9 sidor: kostnadsfritt/10 kr
A4, 10 sidor: 50 kr
A4, fler än 10 sidor: 4/10 kr

Kopia av bild- och ljudupptagning
Kopia av videobandupptagning: 600 kr/band
Kopior av ljudbandupptagningar eller andra media med ljud- eller bildupptagning: 120 kr/band/CD

Digital fil:
Skapa digitala handlingar (scanning av handlingar): 1-9 sidor kostnadsfritt. Därutöver 50 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimme.

Kopior från mikrofilm/ritningar på CD till papper
Format A4: 30 kr/sida
Format A3: 40 kr/sida

Avskrifter
Avskrift av allmän handling inkl. utskrift av ljudupptagningar: 125 kr per påbörjad arbetstimme.
Avskrift av skolbetyg: 180 kr/betyg

Kopia av färg- eller svartvitt fotografi på blankt fotopapper
Format/pris per styck
10x15 cm: 25 kr
15x22 cm: 50 kr
20x30 cm: 100 kr
30x45 cm: 200 kr
50x75 cm: 375 kr

Digitala bilder:
JPG, 300 dpi: 100 kr/styck 
JPG, 150 dpi: 25 kr/styck 


Portokostnader tillkommer för försändelser över 20 gram. 


Hyror

På kommunarkivet finns det möjlighet för föreningar och enskilda att hyra hyllplats. Taxa räknas upp enligt avtal.

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-03-21
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Fakta-om-Karlskrona/Kommunarkiv/Taxor-/