Logga för utskrift

Kommunala arkiv

Kommunarkivet förvarar handlingar från landskommuner, storkommuner, nämnder, kommittéer och enskilda arkiv.

 Alla arkiv finns redovisade i Arkivguiden (se länk till höger).

 

Karlskrona kommun 1971-

Karlskrona stad 1863-1970
Aspö kommun 1926-1951
Långö municipalsamhälle 1908-1933
Tjurkö kommun 1888-1951

Fridlevstads storkommun 1952-1973
Fridlevstads kommun 1863-1951
Sillhövda kommun 1863-1951
Tving storkommun (Tvings församling) 1952-1963
Tvings kommun 1863-1951

Jämjö storkommun 1952-1973
Jämjö kommun 1863-1951
Kristianopels kommun 1863-1951
Ramdala kommun 1863-1963
Sturkö kommun 1863-1963
Torhamns kommun 1863-1951

Hasslö kommun 1926-1973
Aspö-Hasslö kommun 1889-1925

Lyckeby kommun 1952-1967
Augerums kommun 1863-1951
Lösens kommun 1863-1951

Nättraby kommun 1863-1973

Rödeby kommun 1863-1973

Arkiven är tillgängliga i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen med offentlighet- och sekretesslagens inskränkningar.

Enskilda arkiv

Förutom kommunala arkiv förvaras en del enskilda arkiv hos kommunarkivet. Några av de större är Lyckeåborgs bruk, Tjurkö stenhuggeri och Sandgrenska manskören.

För deponerade enskilda arkiv bestämmer ägaren villkoren för tillgängligheten.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-06-16
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Fakta-om-Karlskrona/Kommunarkiv/Kommunala-arkiv-/