Logga för utskrift

Historik

1862 beslöt riksdagen att införa självstyre för rikets städer, socknar, landsting och församlingar. Detta trädde i kraft den 1 januari 1863 och medförde att kommunala arkiv bildades.

 Rådhuset och Karl XI

 

Till en början var det främst fattigvården som sköttes av kommunerna, efterhand tillkom allt fler arbetsuppgifter.

1916 överfördes den obligatoriska skolan till Karlskrona stad från församlingarna.

1932 blev den obligatoriska skolundervisningen på landsbygden en kommunal angelägenhet.

1952 skedde den första stora kommunsammanläggningen när de små sockenkommunerna slogs samman till storkommuner.

Ganska snart insåg man att dessa kommuner var för små för att klara av införandet av enhetsskolan (en föregångare till grundskolan) och kommunikationsnätet.

1967 gick Lyckeby kommun frivilligt in i Karlskrona stad. Genom ett, inte alltid så populärt, riksdagsbeslut försvann städerna 1971 som förvaltningsmässiga enheter och ersattes av kommuner.

1974 bildades kommunblock när Karlskrona kommun tillsammans med fem storkommuner bildade nuvarande Karlskrona kommun.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-03-21
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Fakta-om-Karlskrona/Kommunarkiv/Historik-/