Logga för utskrift

Arkivförteckning

Via webben kan Du söka i förteckningar för de arkiv som förvaras hos kommunarkivet.

Om Du vill se förteckningarna för de handlingar som förvaras hos förvaltningarna och bolagen kan du kontakta dessa eller kommunarkivet.

Arkivförteckningen finns till höger i menyn under Självservice.

Enkel sökning

  • Sök med upp till tre olika sökord. Om Du vill ha uppgifter om t.ex. fattigvården i Nättraby skriver du in "fattigvård" och "Nättraby". Tryck Sök. Samtliga arkiv som innehåller fattigvårdshandlingar från Nättraby listas nu.
  • Markera den arkivbildare du är intresserad av.
  • I strukturen i vänstra delen av den sida, som visas nu, kan du markera en serierubrik för att se de volymer som ingår i denna serie.
     

 Avancerad sökning

  • Fyll i så många uppgifter som möjligt t.ex. Arkivbildare: Rödeby rektorsområde, Ort: Rödeby, Kommun: Karlskrona och Typ: Skolor. Tryck Sök. 

 

För mer information kontakta

Ann-Helene Jarny

Kommunarkivarie

0455-30 30 47

This is an email address


 
 


 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-09-01
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Fakta-om-Karlskrona/Kommunarkiv/Arkivforteckning/