Logga för utskrift

Kommunarkiv

Karlskrona kommunarkiv är slutarkiv för Karlskrona kommun och dess bolag. Förutom kommunala arkiv förvaras en hel del enskilda arkiv hos kommunarkivet.

 

Kommunarkivet i Gullberna ParkKommunarkivet är öppet för alla som vill ha information om Karlskrona kommuns tidigare verksamhet.

Du kan förbereda ditt besök i kommunarkivet genom att i lugn och ro studera arkivförteckningarna hemma. 

Beskrivning av hur du söker i arkivförteckningarna finns längre ner på sidan.  

Skriften Karlskronas historia är en introduktion till kommunhistoria som kan användas i studiecirklar och undervisning.

Beskrivning av Arkivförteckningar

Här kan du beställa arkivhandlingar från Kommunarkivet

   

 

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-09-01
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Fakta-om-Karlskrona/Kommunarkiv/