Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Webbplatsen Ung i Karlskrona - ungdomarnas väg in i kommunen

Webbplatsen Ung i Karlskrona - ungdomarnas väg in i kommunen

Publicerad 9 december 2009 10:49 | Uppdaterad 9 december 2009 10:50
På webbplatsen Ung i Karlskrona har vi samlat information som kan vara av intresse för de unga i kommunen. Syftet är framförallt att underlätta för ungdomarna vad gäller deras möjligheter att påverka i kommunala frågor, men även att göra kommunens ungdomsaktiviteter så lättillgängliga som möjligt.

startsida webbplatsen Ung i KarlskronaKarlskrona kommun vill att alla, ung som gammal, ska ha bra förutsättningar att på olika sätt vara delaktiga i det som händer i Karlskrona. Det är viktigt att alla har möjlighet att påverka och vet hur de ska göra för att framföra idéer och åsikter.

I kommunen finns arbetsgruppen Ung demokrati med representanter från olika förvaltningar. De är ungdomarnas kontaktväg in i kommunen. Gruppen Ung demokrati bildades ursprungligen i projektet ”Var God tag plats”, där ungdomarna önskade en mellanhand mellan beslutsfattare och unga. I projektet framkom också önskemål om ett virtuellt forum där kommunikationen skulle underlättas.

För de unga i kommunen finns nu webbplatsen Ung i Karlskrona. Där går det att hitta hur man gör för att kunna påverka. Ungdomskontakterna är redo att svara och hjälpa till eller så kan man föra en debatt på webben via kommunens forum. På webbplatsen finns även information om fritidsgårdar, aktiviteter, kultur och mycket annat.

Webbplatsen Ung i Karlskrona har tagits fram med hjälp av synpunkter från ungdomar för att få den så väl anpassad som möjligt. Via information på bland annat skolor och fritidsgårdar, i form av affischer, information på intern-TV och olika webbplatser, hoppas vi att många unga ska hitta till Ung i Karlskrona.

Webbplatsen Ung i Karlskrona

http://www.karlskrona.se/ung

För mer information kontakta

Sivone Persson
enhetschef idrotts- och fritidsförvaltningen
sammankallande i arbetsgruppen Ung demokrati
Telefon 0455-30 34 45

Heléne Söderström
Webbredaktör
Telefon 0455-30 33 76

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2009-12-09
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Webbplatsen-Ung-i-Karlskrona---ungdomarnas-vag-in-i-kommunen/