Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Vad tycker brukarna och deras anhöriga om Karlskronas vård o...

Vad tycker brukarna och deras anhöriga om Karlskronas vård och omsorg?

Publicerad 24 januari 2011 10:11 | Uppdaterad 24 januari 2011 10:20
Äldre och anhörigas upplevelser av vård och omsorg ställs i centrum när en av landets största brukarundersökningar genomförs i Karlskrona, Halmstad, Kristianstad, Växjö och Kalmar. Sammanlagt tillfrågas närmare 11 000 personer om sina upplevelser av kvaliteten i kommunernas vård och omsorg.

Det är femte gången som brukarundersökningen Kvalitetsbarometern genomförs i de fem kommunerna. Undersökningen genomförs under januari och februari och resultatet väntas i maj.

Resultatet från undersökningen påverkar utvecklingsarbetet

Syftet med undersökningen är att låta brukarnas omdömen vägleda och inspirera utvecklingsarbete och förbättringar av kommunernas omsorg och vård.

– Resultatet från den förra undersökningen har lett till utvecklingsinsatser både inom vår hemtjänst och vid våra särskilda boenden, säger Eva Herbertsson som är utvecklingschef vid Äldreförvaltningen. Det blir spännande att se om brukarnas och deras anhörigas synpunkter på verksamheten har förändrats.

Frågor om kvaliteten

De frågor som ställs handlar om vad brukarna bedömer vara viktigt och om hur de upplever kvaliteten. Brukarna kommer också att tillfrågas om de anser sig få den hjälp de blivit utlovade att få och om de får tillräckligt med hjälp.

Vid den förra undersökningen fanns bland annat ett missnöje med personkontinuiteten och med utrymmet för att samtala och prata med personalen.

– Våra utvecklingsinsatser har bland annat fokuserat på att förbättra personalkontinuiteten och att ge mer tid för samtal, säger Eva Herbertsson. Vi har också försökt att bli mer flexibla i våra insatser. Nu önskar vi att så många som möjligt tar chansen och lämnar sina synpunkter till oss. Formulären besvaras anonymt och ingen behöver vara rädd för att uppgifter registreras om enskilda personer.

Frågeformulären delas ut under januari och februari

Under januari och februari distribueras frågeformulär av kommunernas omvårdnadspersonal till samtliga med hjälp från hemtjänsten och till boende i kommunernas äldreboenden. När det gäller personer med demenssjukdom överlämnas frågeformulär till anhöriga och närstående.

För mer information

Eva Herbertsson
Utvecklingschef Äldreförvaltningen
0455 30 44 12


 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2011-01-24
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Vad-tycker-brukarna-och-deras-anhoriga-om-Karlskronas-vard-och-omsorg/