Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Tryggheten präglar Femklöverns förslag till nya budgetramar

Tryggheten präglar Femklöverns förslag till nya budgetramar

Socialnämnden och Handikappnämnden får ökade budgetramar för att klara sin verksamhet i Femklöverns förslag till budget för de kommande tre åren.

Socialnämnden får ett tillskott på 40 miljoner bland annat för att klara det ökande antalet hushåll som behöver ekonomiskt bistånd. Handikappnämnden får 30 miljoner för att möta volymökningarna i verksamheten och för att etablera nya LSS-boenden.

För att använda kommunens ekonomiska resurser på ett effektivare sätt vill Femklövern minska antalet förvaltningar. Kulturförvaltningen ska enligt förslaget slås ihop med Idrotts- och fritidsförvaltningen, och Handikappförvaltningen slås ihop med Socialförvaltningen.

Under 2010 ska Tekniska nämnden minska underhållet med 14 miljoner för att öka det igen 2012.

Femklövern planerar inte för någon höjning av kommunalskatten utan låter den ligga kvar på 21,19 procent.

Förslaget till budgetramar för åren 2010-2012 går nu vidare till kommunfullmäktige för beslut den 17 juni.

Läs mer om Femklöverns förslag till budgetdirektiv på moderaternas webbplats

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2009-05-27
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Tryggheten-praglar-Femkloverns-forslag-till-nya-budgetramar/