Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Sök medel ur fonder

Sök medel ur fonder

Sjökapten CR Chresterssons fond

Avkastningen skall användas till prydnad, nytta eller bekvämlighet för Karlskrona stad, dess hus planteringar eller andra allmänna anläggningar.

Adolf Gulins donationsfond

Avkastningen skall användas till något eller några allmännyttiga ändamål vilka det inte åligger kommunen att verkställa och bekosta.

John Jeanssons stiftelse

Avkastningen skall under december månad delas ut i form av understöd till äldre kvinnor i Karlskrona kommun, som anses behöva understöd men inte begärt eller erhåller sådant av kommunens socialvård.

Fredrique Peagelows donationsfond

Den 15:e december skall avkastningen utdelas till två äldre, behövande, ensamstående kvinnor bosatta i Karlskrona.

Stiftelsen för hjälp åt rörelsehindrade

Avkastningen används som bidrag åt rörelsehindrade i Karlskrona kommun – företrädesvis barn och minderåriga – till resa eller vistelse på semesterhem. Beslut om användning av avkastningen fattas av kommunstyrelsen i samråd med ordföranden i Karlskronaavdelningen av De Handikappades Riksförbund (DHR).

Carl Stefanus Rosells Donationsfond

Den för utdelning disponibla avkastningen skall med lika belopp fördelas mellan en karlskrona stadsförsamling och en Karlskrona amiralitetsförsamling tillhörande behövande änka eller ett vardera församling tillhörande föräldralöst, behövande barn.

Ansökan skickas till:

Karlskrona Kommun
Hans Svensson
Kommunledningsförvaltningen
Ö Hamngatan 7b
371 83  KARLSKRONA
Telefon 0455-30 30 00 (växel)

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2008-09-12
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Sok-medel-ur-fonder/