Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Skolskjutsar går som normalt på måndag - snöröjare kör dygne...

Skolskjutsar går som normalt på måndag - snöröjare kör dygnet runt

Publicerad 2 mars 2018 11:28 | Uppdaterad 2 mars 2018 11:47
Kommunens personal jobbar i skift för att göra vägar, gator och cykelbanor framkomliga efter de senaste dagarnas snöfall. Alla tillgängliga plogbilar och snöröjningsfordon är igång dygnet runt. Skolskjutsarna som ställdes in på fredagen kör som vanligt igen på måndag.

- Vi har alla resurser insatta men det är mycket att göra. Vi hoppas att alla har överseende med att vi jobbar så fort det går och måste prioritera vissa vägar, säger Claes Persson som är gatuchef på Karlskrona kommun.

Skolskjutsar rullar igen på måndag
Under fredagen den 2 mars är samtliga skolskjutsar i Karlskrona kommun inställda på grund av vädret. På måndag nästa vecka väntas skolskjutsarna att gå som normalt igen.

Prioritering av vägar
Som alltid när det kommer mycket snö behöver kommunens plogbilar börja på de vägar påverkar många trafikanter och som anses viktigast.

- Det som vi prioriterar är Österleden och alla bussgator som är viktiga för att folk ska kunna ta sig till jobbet, säger Claes Persson.

När det gäller gång- och cykelbanorna plogas i första hand stråken som leder till centrum från Bastasjö, Hässlegården, Spandelstorp samt Verkö och Nättraby. Så fort de hinner med, kommer kommunens personal att ploga övriga gc-banor.

Prognos styr planerad röjning
Kommunens snöröjningspersonal följer väderprognoserna noga och försöker planera sitt arbete efter snörapporterna för att kunna vara där de gör bäst nytta.  

På vissa sträckor kan röjningsarbetet planeras in lite senare för att snöplogarna ska kunna vara så effektiva som möjligt.

- Kommer det tio centimeter snö till på kort tid så väntar vi på rätt tillfälle för att få undan så mycket som möjligt på en gång, säger gatuchef Claes Persson.

Färre plogbilar för mer flyt i morgontrafiken
Under normal rusningstid är plogbilarna ofta på andra ställen för att inte hindra morgontrafiken. Den tid då många är på jobbet, passar de bland annat på att röja undan snö i bostadsområdena.

Dessutom får kommunen hjälp i ytterområdena av inhyrda traktorer och förare. Alla tillgängliga parkarbetare och en lastare är också ute regelbundet och skyfflar undan snö vid övergångsställen, trappor och busshållplatser.

Kommunen är tacksam för all hjälp med att hålla gatorna så öppna som möjligt och underlätta för snöröjarna. Det är till exempel bra att tänka på att köra in eller parkera sin bil på ett bra ställe så plogarna kan komma fram.

Ansvar för olika vägar
Karlskrona kommun sköter huvuddelen av vägarna i Karlskrona tätort samt ett antal i Rödeby och plogar även gång- och cykelbanorna.

När det gäller de större vägarna som E22, riksvägarna och länsvägarna är det Trafikverket som sköter plogning och halkbekämpning.

Varje fastighetsägare har ansvar för att parkeringar som hör till fastigheten och att gångbanan utanför den egna fastigheten är snöröjd och halkbekämpad.

Det är även varje fastighetsägares ansvar att röja snö och is på tak och trottoarer vid sin fastighet.

Övriga tätorter samt vägar på landsorten sköts av vägsamfälligheter.

Mer information om vem som sköter de olika vägarna hittar du här.


 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2018-03-02
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Skolskjutsar-gar-som-normalt-pa-mandag---snorojare-kor-dygnet-runt/