Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Skolor fick bygglov på Rosenholmsområdet

Skolor fick bygglov på Rosenholmsområdet

Publicerad 4 februari 2010 16:40 | Uppdaterad 4 februari 2010 16:42
Friskolorna Galären och Piggelinen beviljades idag tidsbegränsade bygglov på Rosenholmsområdet. Byggloven gäller i två år.

Skolorna kan på så sätt fortsätta sin verksamhet samtidigt som kommunen tillsammans med Försvarsmakten närmare utreder de bulleranalyser som tagits fram för området. 

Det planerade handikappboendet i Backabo ligger på gränsen till det område där bullret är störande. Därför skickas ärendet till Försvarsmakten på remiss innan beslut fattas i frågan.
– Eftersom det planerade boendet ligger i ett befintligt bostadsområde är min bedömning är att vi kommer att kunna lämna tillstånd även till det, säger stadsarkitekt Hans Juhlin. Vi har en bra dialog med Försvarsmakten i de här frågorna och ett gemensamt intresse av att utveckla Rosenholmsområdet. 

I Västra Backabo har tidigare presenterats planer på nya bostäder, men de planerna skjuts nu på framtiden.

Försvarsmakten kommer nu att ta fram rutiner för när samråd bör ske kring Rosenholmsområdet för att underlätta den fortsatta utvecklingen.

För mer information
Hans Juhlin   
Stadsarkitekt 
0455 - 30 32 67

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2010-02-04
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Skolor-fick-bygglov-pa-Rosenholmsomradet/