Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Se upp för snöras och fallande istappar

Se upp för snöras och fallande istappar

Publicerad 29 december 2010 16:23 | Uppdaterad 29 december 2010 16:28
Mycket snö ökar risken för att snö och istappar faller ner från hustaken. Respektive fastighetsägare ansvarar för att ta bort snö och istappar från hustaken.

Istappar från hustakDet är alltid fastighetsägaren som är ansvarig för snöröjning och att ta bort istappar. Fastighetsägaren ska också se till att rätt säkerhetsanordningar finns på taken och att de underhålls.

Kommunen arbetar kontinuerligt med att ta bort snö och istappar på de kommunala fastigheterna.

Ordningslagen (1993:1617), 3 kap Allmän ordning och säkerhet
"Snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats skall utan oskäligt dröjsmål avlägsnas från tak, rännor och liknande anordningar. Detta skall ske på ett sådant sätt att det inte därigenom uppkommer risk för att personer eller egendom kommer att skadas.

Ansvaret för att åtgärderna ... vidtas vilar på ägaren eller den som till följd av nyttjanderättsavtal eller på någon annan grund är i ägarens ställe."
Mer information om Ordningslagen (1993:1617), Riksdagens webbplats

För mer information kontakta
Tekniska förvaltningen
fastighetsavdelningen
0455-30 30 00 (växel)
This is an email address

 

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2010-12-29
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Se-upp-for-snoras-och-fallande-istappar1/