Logga för utskrift
 • Du är här:
 • Start
 •  / Samverkansavtal med Polisen ger goda resultat

Samverkansavtal med Polisen ger goda resultat

Publicerad 4 mars 2013 16:03 | Uppdaterad 4 mars 2013 16:06
Samverkan i det brottsförebyggande arbetet ger resultat, tryggheten ökar brottslighet minskar. Erfarenheterna sedan Karlskrona kommun och Polisen i Blekinge började arbeta med samverkansavtal 2009 är goda.

I Karlskrona har våldet på stan minskat och trygghetsmätningarna visar goda resultat. Inom ramen för samverkansavtalen har en gemensam problembild tagits fram och därefter konkreta åtgärder för att komma tillrätta med problemen.

De senaste åren har de problemområden som hittats kretsat mycket kring våldet i centrum och trygghet på allmän plats. De åtgärder som gjorts är bland annat att det genomförts regelbundna krogtillsyner, att de nattvandrande föreningarna har kommit igång med sitt arbete, att det genomförts trygghetsvandringar och även mer övergripande åtgärder som som hur bostadsområden planeras och behovet av belysning på olika vägar.
– Det här visar på vikten av samverkan, säger Camilla Brunsberg som är kommunstyrelsens ordförande. Vi arbetar dessutom genom det lokala brottsförebyggande rådet och når på så sätt inte bara kommunens och polisens samlade resurser utan också andra organisationer som till exempel Centrumföreningen och Kriminalvården.
– Att vi inom polis och kommun samarbetar för att öka tryggheten bland kommuninvånarna är oerhört viktigt. I Blekinge finns det till exempel 77 000 villor och 78 000 bilar – däremot bara 275 poliser. Det säger sig självt att vi inte själva kan bevaka och förebygga all brottslighet. Tillsammans blir vi dock oerhört starka och det är därför det här samverkansavtalet är så oerhört viktigt, säger Anders Kjaersgaard, länspolismästare i Blekinge.

Den närmaste tiden kommer arbetat att fokusera på stölder ur idrotts- och sportanläggningar. Antalet stölder ur omklädningsrummen har ökat med 60 procent och det området kommer därför att vara prioriterat.

Bakgrund

 • Liknande avtal mellan parterna har funnits sedan 2009 (detta är det tredje avtalet). 
 • Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten. 
 • Utifrån en gemensam problembild genomförs konkreta åtgärder. 
 • Det brottsförebyggande arbetet organiseras genom det lokala brottsförebyggande rådet.

I Karlskrona kommun organiseras det brottsförebyggande av det lokala brottsförebyggande rådet, BRÅ. I det lokala BRÅ arbetar representanter från flera olika typer av verksamheter tillsammans för att förbättra det brottsförebyggande arbetet.

Deltagare i det lokala brottsförebyggande rådet är:

 • Karlskrona kommun
 • Polismyndigheten
 • Kriminalvården
 • Centrumföreningen
 • Brottsofferjouren

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2013-03-04
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Samverkansavtal-med-Polisen-ger-goda-resultat/