Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Översiktsplanen för skärgården på remiss till Karlskronaborn...

Översiktsplanen för skärgården på remiss till Karlskronaborna

Publicerad 31 maj 2013 09:33 | Uppdaterad 31 maj 2013 11:45
Nu ska Karlskronaborna få tycka till om kommunens planer för att utveckla skärgården. Den fördjupade översiktsplanen för skärgården presenteras vid åtta tillfällen på plats i skärgården under juni.

Ny bebyggelse i Karlskrona skärgård föreslås som varsamma kompletteringar i redan bebyggda områden men även i form av nya områden som kan formas till nya skärgårdssamhällen.

Genom att ge möjligheter för ny bebyggelsen skapas underlag för kollektivtrafik och service. Samtidigt kan infrastruktur som vägar, vatten och avlopp utnyttjas fullt ut. Det minskar behovet av transporter och gör att andra delar av öarna, som har med höga naturvärden, kan bibehållas för friluftsliv och växt-, och djurliv.

Fördjupningen av översiktsplan för skärgården innehåller ett tydligt fokus på kollektivtrafik, inte minst med båt till Tjurkö och Sturkö. Planen pekar också på vikten av utveckling av hamnar och servicepunkter i skärgården.

En förutsättning för en ökad exploatering av Karlskrona skärgård är att vatten- och avloppsförsörjningen får en långsiktigt hållbar lösning i form av kommunalt vatten och avlopp eller likvärdiga lösningar.
Processen för fördjupningen av översiktsplanen för skärgården går nu in i ett skede med samråd och en bred medborgardialog och lyfts därefter till utställning innan Kommunfullmäktige kan besluta om antagande av fördjupningen av översiktsplan för skärgården preliminärt i juni 2014.

Mer information på karlskrona.se/skargardsplan

Läs sammanfattningen av den fördjupade översiktsplanen för skärgården

Samråd i skärgården

Samrådet pågår mellan den 3 juni till den 30 september 2013. Under juni kommer politiker och tjänstemän från Karlskrona kommun att finnas på plats på följande platser för att samla in synpunkter och svara på frågor.

Datum

Tid

Plats

Måndag 10 juni 14.00 – 17.00 Hasslö Doppet
Tisdag 11 juni 10.00 – 13.00 ICA Nära på Senoren
Tisdag 11 juni 14.00 – 17.00 ICA Nära i Torhamn
Onsdag 12 juni 10.00 – 14.00 Färjeläget på Aspö
Fredag 14 juni 10.30 – 13.00 Stenshamns hamn
Måndag 17 juni 14.00 – 17.00 Yttre Park
Onsdag 19 juni 10.00 – 13.00 Herrgårdsviken på Tjurkö
Onsdag 19 juni 14.00 – 17.00 ICA Nära på Sturkö

Bakgrund

Fördjupningen av översiktsplan för skärgården ska vidareutveckla Karlskronas skärgård och är ett komplement till översiktsplanen för Karlskrona som antogs 2010.

Mer information på karlskrona.se/skargardsplan

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2013-06-03
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Oversiktsplanen-for-skargarden-pa-remiss-till-Karlskronaborna/