Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Översiktsplan 2030 antagen

Översiktsplan 2030 antagen

Publicerad 30 augusti 2010 12:40 | Uppdaterad 30 augusti 2010 12:45
Översiktsplan 2030 antogs av kommunfullmäktige den 26 augusti 2010.

Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som redovisar var och hur ny bebyggelse och nya verksamheter kan tillkomma och en stor mängd andra frågor som rör den fysiska planeringen

För att utveckla Karlskrona behövs både nybyggnation och förädling av befintliga områden, bostadsbestånd och miljöer. Översiktsplan 2030 fokuserar på förtätning och funktionsomvandlig där befintlig infrastruktur och service utnyttjas optimalt. Detta sker naturligtvis med respekt för bevarande av tätortsnära rekreationsområden och natur. Genom de förslag som finns i översiktsplanen skapas förutsättningar för en stor variation i utbudet av attraktiva boendemiljöer och goda förutsättningar för ett rikt näringsliv samtidigt som ansvar tas för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Synpunkter som framfördes från myndigheter, näringslivet, föreningar och enskilda i samband med utställningen av översiktsplanen finns sammanställt i ett utlåtande tillsammans med länsstyrelsens granskningsyttrande.

Mer information och handlingar Översiktsplan 2030

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2010-08-30
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Oversiktsplan-2030-antagen/