Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Nya taxor för VA och Renhållning 2012

Nya taxor för VA och Renhållning 2012

Publicerad 12 december 2011 10:11 | Uppdaterad 12 december 2011 10:17
Den 1 januari höjs taxorna för VA och renhållning.

VA-taxan 2012

Den fasta avgiften för en normalvilla (med mätarstorlek Qn 2,5) höjs med 125 kr och den rörliga avgiften med 62 öre per kubikmeter inklusive mervärdesskatt.

För hyreshus och industrier med större mätare (Qn 6-10 och över Qn 10) höjs den fasta avgiften med 1000 kr och den rörliga avgiften med 62 öre per kubikmeter.

Taxehöjningen för en villaägare med normal årsförbrukning på 150 kubikmeter innebär en höjd månadskostnad med 18 kronor.

Anläggningsavgiften höjs med 5 % vilket innebär att för en tomt på 1000 kvadratmeter höjs anläggningsavgiften från 150 000 till 157 813 kronor.

Renhållningstaxan 2012

Taxor för latrin och osorterat abonnemang höjs med cirka 10 procent från och med 1 januari 2012. Övriga taxor är kvar på samma nivå som de senaste tre åren.

Helårsabonnemanget för latrin höjs med 1 190 kr per år till 13 080 kr. Sommarabonnemangen höjs med 595 kr per år till 6 570 kr. Extrahämtning av latrinkärl höjs med 50 kr per gång till 545 kr.

Avgift för ej återvinningsbart avfall (deponi) på återvinningscentralerna utgår med 50 kr för personbil och 100 kr för personbil med släp eller liten lastbil. Övrigt utsorterat material är kostnadsfritt.


Mer information på:

www.karlskrona.se/vatten

www.karlskrona.se/renhallning

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2011-12-12
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Nya-taxor-for-VA-och-Renhallning-2012/