Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Nu märker vi sopkärlen på Hasslö

Nu märker vi sopkärlen på Hasslö

Publicerad 11 november 2010 14:54 | Uppdaterad 11 november 2010 14:57
Som ett led i införandet av automatisk tömningsregistrering av hushållsavfall kommer vi att börja märka kärl på Hasslö, som kommer att fungera som ett försöksområde.

Från och med måndag den 15 november kommer sopkärlen på Hasslö att börja märkas med en ID-bricka och en etikett.

Genom den datoriserade utrustningen som finns  i våra hämtningsfordon ska varje tömning eller avvikelse varför vi inte har kunnat tömma kärlen, kunna registreras. Detta kommer att underlätta för kundservice som på det här sättet snabbt får korrekt information.

Så här kan du underlätta vårt arbete:

•Ställ kärlen väl synliga och lättåtkomliga

•Sätt en lapp på dina kärl med din adress eller fastighetsbeteckning, om ditt kärl står nära din granne, så vet vi vilket kärl som hör till dig.

•Du som har sommarhämtning: Ställ om möjligt ut dina kärl. Har du inte möjlighet till det nu, kommer vi att märka dina kärl under perioden maj till september 2011.

Efter en utvärdering av försöksområdet på Hasslö kommer märkning av kärl att
ske distriktsvis i hela kommunen. Mer information om detta kommer bland
annat finnas på www.karlskrona.se/renhallning.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2010-11-11
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Nu-marker-vi-sopkarlen-pa-Hasslo/